Om OSS

STIFTELSEN OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL
Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival arrangeres årlig over 10 dager i mars. Festivalens konserter holdes i hovedstadens kirker, med Oslo Domkirke som hovedarena. Festivalprogrammet lanseres 1. desember hvert år. Festivalen ble grunnlagt i år 2000 av initiativtaker og idéutvikler Bente Johnsrud som også er festivaldirektør og kunstnerisk leder.

Kommende festivaldatoer:
13.–22. mars i 2020
12.–21. mars 2021

Tall
- Ca. 1000 utøvere hvert år, og rundt 15 000 besøkende.
- I underkant av 40 arrangementer årlig
- 18 festivaler er gjennomført
- Ca. 35 samarbeidspartnere 

OM FESTIVALEN
Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival har siden starten i 2001 befestet seg som en nasjonal og internasjonal leverandør av kunstneriske prosjekter av høy kvalitet. Som kulturformidler er vår viktigste oppgave å formidle kunst og musikk som berører, og som skaper rom for fordypning og innlevelse for alle, uansett tro og kirkelig tilhørighet.
Vi er en viktig aktør som bidrar til kvalitet og mangfold, og er i dag en av landets største formidlere av kirkemusikk innenfor de fleste sjangre og tidsepoker. Vi arbeider også hele veien med å fornye tradisjonen. I festivalens 18 år lange historie har vi urfremført ikke mindre enn 100 bestillingsverk av nåtidige komponister.

Årlig besøkes vi av rundt 15 000 publikummere, som gjennom 10 festivaldager får oppleve nærmere 1000 utøvere – i 2018 fra 35 nasjoner. I tillegg til konserter arrangerer vi foredrag, seminarer og mesterklasser, som setter det musikalske programmet i en større kontekst og belyser samfunnsaktuelle problemstillinger. Vi er også opptatt av å inkludere barn og unge, ikke bare som tilskuere, men som aktive deltakere i samarbeid med profesjonelle utøvere gjennom kjente verker og nye komposisjoner. Slik kan vi både videreformidle musikkhistorien og bidra til økt rekruttering til fremtidens musikkscene.

Som en internasjonal befestet arena har vi et solid internasjonalt nettverk og vi samarbeider hvert år med noen av verdens fremste musikere. Vi produserer samarbeidsprosjekter mellom norske og internasjonale utøvere, og bringer hit internasjonale utøvere til glede for Oslo og landets publikum. Vi eksporterer årlig flere av våre produksjoner videre til prestisjetunge arenaer på kontinentet, og har satt Oslo på kartet internasjonalt som en leverandør av kirkemusikk av høy kvalitet.

Initiativtaker og idéutvikler bak Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival er festivaldirektør og kunstnerisk leder Bente Johnsrud. Festivalen er organisert som en privat stiftelse der styreleder er Oslos biskop. Stiftelsens styre består for øvrig av representanter fra kirke, musikk- og kulturliv og næringsliv.

FORMÅL OG VERDIPLATTFORM

  • Festivalen skal baseres på kvalitet og bredde, og appellere til det kirkemusikalske miljøet og et bredest mulig publikum, med en programprofil som er både nyskapende og inkluderende.

  • Festivalen skal legge til rette for samarbeidsprosjekter på tvers av institusjoner, kunstformer og kulturuttrykk.

  • Festivalen skal bestille og urfremføre nye kirkemusikalske verk, og synliggjøre og tilgjengeliggjøre samtidsmusikk gjennom utviklingsarbeid og pedagogiske satsinger.

  • Festivalen skal vise tradisjon og fornyelse innen kirkemusikk. Det er et mål å satse på internasjonalt samarbeid, og invitere utenlandske utøvere på høyt kvalitativt nivå som kan bidra til å inspirere og berike det hjemlige kirkemusikkmiljøet.

  • Festivalen skal ha et bredt tilbud til barn og unge, og det skal vektlegges å presentere prosjekter der barn og unge selv er aktive.

  • Festivalen skal benytte og utvikle kirkerommet som arena for formidling av musikk og sceniske forestillinger.

  • Festivalen skal løfte frem verdispørsmål i vår egen tid og være en uredd aktør i spenningsfeltet mellom ulike trosretninger og det sekulære samfunnet.

  • Festivalen skal være en tydelig og kritisk stemme i møte med manglende tros- og ytringsfrihet og brudd på menneskerettigheter i andre deler av verden.

FESTIVALEN I PRESSEN

Jeg er glad for at Kirkemusikkfestivalen viser hvor viktig og relevant kunst er i aktuelle debatter i dag. De (festivalen) viser at kunst ikke er til pynt, ikke bare til å dekke over og lindre, men også til å utfordre og avsløre.
— Sturla Stålsett i intervju (Hilde Bjørhovde), Aftenposten 02.03.18
I dag åpner Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival for attende gang. Det er lite kontroversielt å kalle festivalen for ledende i formidlingen av kirkemusikk på høyt faglig nivå. Festivalen har opparbeidet seg et både nasjonalt og internasjonalt renommé.
— Åshild Mathisen (sjefredaktør), Vårt Land 02.03.18
Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival tar opp brennbare spørsmål som menneskehandel, slaveri og undertrykking, og det skapes et konsept i kirkerommet som dirrer av engasjement.
— Espen Selvik, Dagbladet.no 03.03.18
Oslo internasjonale kirkemusikkfestival gikk nylig av stabelen for 18. gang, og jeg får mer og mer sansen for den for hvert år som går.
— Magnus Andersson, Klassekampen 12.03.18
Johnsrud har en forunderlig evne til å få mange krefter til å snakke sammen, og det er imponerende at hun kan invitere såpass store og fremragende ensemble og musikere som hun gjør.
— Magnus Andersson, Klassekampen 12.03.18
Utøvere fra 25 land medvirker på festivalen, og med alt fra å forgylle gudstjenestene til å få være vitne til internasjonale toppmusikere, er festivalen en dynamisk størrelse å regne med.
— Magnus Andersson, Klassekampen 12.03.18
Det var primært Graciela Gibelli som ga musikken tekstlig kraft, men hun tok også del i ensembleklangen gjennom å synge uten tekst. Igjen var dette en måte å lytte innover til klangen, som for øvrig ble godt hjulpet av steinveggene i Gamle Aker kirke.
— Magnus Andersson, Klassekampen 12.03.18
Årets kirkemusikkfestival i Oslo ble avsluttet med kvalitet under høy himmel og et program som konkurrerer i tet blant verdens festivaler innenfor sjangeren.
— Olav Egil Aune, Vårt Land 13.03.18