Styret i Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival:

Biskop Kari Veiteberg (styreleder)
Domprost emeritus Olav Dag Hauge (nestleder)
Investor Ola Mæle
Domorganist Kåre Nordstoga
Kommunaldirektør Sikke Næsheim
Cand.philol. Martha Bronder
Rådmann Torger Ødegaard

Kunstnerisk leder og festivaldirektør Bente Johnsrud


Fotografier av Laila Meyrick