Ullern kirke

Ullern kirke er en korskirke i romansk stil fra 1903 på eiendommen Holgerslyst i Bydel Ullern i Oslo. Kirken er sognekirke for Ullern menighet i Vestre Aker prosti, Oslo bispedømme. Byggverket er i stein og har 800 sitteplasser. Arkitekt for kirken var Harald Bødtker.

Les mer på:
https://no.wikipedia.org/wiki/Ullern_kirke_(Oslo)
https://kirken.no/ullern

Adresse:
Holgerslystveien 22

 

Kommende konserter i Ullern kirke

Kristian Andaur