Frogner kirke

Frogner kirke ligger sentralt i Oslo ved Bygdøy allé. Den er en av de få kirkene i Oslo som ikke er frittliggende, men bygd inn blant byens leiegårder. Frogner menighet ble utskilt fra Uranienborg menighet i 1897, og ble formelt opprettet 1. januar 1898.

Les mer på:
www.frognerkirke.no
https://no.wikipedia.org/wiki/Frogner_kirke_(Oslo)

Adresse:
Bygdøy allé 36.

 

Kommende konserter i Frogner kirke

Kristian Andaur