Oslo domkirke

Oslo domkirke, tidligere Vår Frelsers kirke, er en korskirke ved Stortorvet i Oslo sentrum. Den sto ferdig i 1697, er hovedkirke for Oslo bispedømme og menighetskirke for Oslo domkirkes menighet. Samtidig er kirken landets rikskirke, og benyttes av kongehuset og staten ved offisielle begivenheter som vielser og gravferder.

Les mer på
www.oslodomkirke.no
www.no.wikipedia.org/wiki/Oslo_domkirke


Adresse:
Karl Johans gate 11
+47 23 62 90 10

Kommende konserter i Oslo domkirke

 
 
Kristian Andaur