UPON THIS HANDFUL OF EARTH

Se intervju med komponist Gisle Kverndokk og librettist Aksel-Otto Bull om kirkeoperaen Upon This Handful of Earth. Her forteller de blant annet om arbeidet bak og hvordan flere tusen år gamle tekster kan være aktuelle for dagens klimautfordringer.

 
Petter Sæter Stordahl