SE INTERVJU MED ANNE KARIN SUNDAL-ASK

Maja S. K. Ratkje har siden 2007 samarbeidet med Det Norske Jentekorom en trilogi med sceniske verker.
Det tredje og siste verket urfremføres 31. mars: Urfremføring: Sirkling av Maja S.K. Ratkje. 
Hør dirigent Anne Karin Sundal-Ask fortelle om samarbeidet, om musikken og om jentekorets hemmelige ritualer før en konsert.

 
Petter Sæter Stordahl